Молба за одлагање полагања правосудног испита

Корисници услуге: Кандидат који нису започели полагање правосудног испита

Надлежна служба: Одељење за правосудне професије

Начин подношења захтева/молбе: Слободна форма, прилози (Пошта, лична достава на писарници)

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: /

Накнада: /

Рок за одговор: Одлучује се одмах

Контрола рока: Одлучује лице овлашћено за организацију правосудног испита и позив се шаље за наредни месец (уколико кандидат није приступио полагању), или одлучује председник испитног одбора (уколико је лице приступило полагању испита)

Правни оквир: Закон о правосудном испиту, Правилник о програму правосудног испита, Правилник о полагању правосудног испита

Информације: Контакт центар Министарства правде (0117858000, kontakt@mpravde.gov.rs)

Број пружених услуга: 100-120 годишње