Информатор о раду

Информатор о раду (22.05.2024)

Информатор о раду (22.05.2024) Величина: 0.84 MB

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2024. годину (статистички подаци обухватају период од 2021. - 2024. године).

Информатор о раду Величина: 0.84 MB

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2020. годину

Информатор о раду Величина: 0.12 MB

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2019. годину

Информатор о раду Величина: 0.11 MB

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2018. годину

Информатор о раду Величина: 0.11 MB

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2017. годину

Информатор о раду Величина: 0.11 MB

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2017. годину

Информатор о раду Величина: 0.11 MB
Информатор о раду Величина: 0.46 MB

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2016. годину

Информатор о раду Величина: 0.28 MB

Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција за 2015. годину