Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у кривичним стварима > Билатерални споразуми

Шпанија

Уговор између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Шпаније о правној помоћи у кривичним стварима и издавању од 8. јула 1980. године

Уговор о правној помоћи у кривичним стварима и издавању

Величина: 0.12 MB
Преузимање