Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у кривичним стварима > Билатерални споразуми

Русија

Уговор између Федеративне Народне Републике Југославије и Савеза Совјетских Социјалистичких Република о правној помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима од 24. фебруара 1962. године

Уговор о правној помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима

Величина: 0.14 MB
Преузимање