Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у кривичним стварима > Билатерални споразуми

Румунија

Уговор између Федеративне Народне Републимке Југославије и Румунске Народне Републике о правној помоћи од 18. октобра 1960. године 

Уговор о правној помоћи

Величина: 0.23 MB
Преузимање