Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у кривичним стварима > Билатерални споразуми

Бугарска

Уговор између Федеративне Народне Републике Југославије и Народне Републике Бугарске о узајамној правној помоћи од 23. марта 1956. године

Уговор о узајамној правној помоћи

Величина: 0.14 MB
Преузимање