Радомир Илић, државни секретар
О нама > Руководство

Радомир Илић

Ел. пошта: radomir.ilic@mpravde.gov.rs

Број телефона: 011/3622-025 

Радомир Илић, државни секретар у Министарству правде, рођен је 5. јуна 1983. у Београду.

Након што је дипломирао на Правном факултету у Београду, од 2007. године прво ради као тужилачки приправник у Петом општинском јавном тужилаштву у Београду, а пошто је 2010. године положио правосудни испит, постаје тужилачки сарадник у Вишем јавном тужилаштву у Београду.

Почетну обуку за носиоце правосудних функција на Правосудној академији Републике Србије завршио 2013. године. У августу исте године изабран је за заменика основног јавног тужиоца у Београду. Током обуке на Правосудној академији, стекао је више сертификата из области кривичног права и права заштите детета.

У септембру 2012. постављен је за посебног саветника Министра правде, а, поред осталог,  био је координатор радне групе за израду Националне стратегије за борбу против корупције. Током 2013. постаје експерт UNODC за примену Конвенције УН за борбу против корупције, потом заменик шефа преговарачког тима за Поглавље 23.

Представник је Републике Србије у Регионалној антикорупцијској иницијативи, као и у Групи држава против корупције (ГРЕКО).

Говори енглески и руски језик.

Овлашћен је да потписује:  

дописе судовима и јавним тужилаштвима у вези са утврђивањем стања информационо-комуникационих технологија;

дописе судовима и јавним тужилаштвима везанe за коришћење електронских уписника;

друге акте који се по налогу министра дају у рад Сектору за  информационо-комуникационе технологије.