Помоћник министра - Сектор за међународну правну помоћ
О нама > Руководство

Владимир Давидовић

vladimirdavidovic@mpravde.gov.rs
телефон: 011/3622-340

Владимир Давидовић, помоћник министра - Сектор за међународну правну помоћ, рођен је 1955 године у Смедереву.

Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1978. године. Током каријере радио је, између осталог, у Служби друштвеног књиговодства - централи за Србију; био је шеф правне службе у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и секретар и управник послова Српске академије наука и уметности. Такође, радио је и као заменик министра за науку и технологију Републике Србије, потом као директор Дирекције у Министарству спољних послова Републике Србије и начелник одељења за међународну сарадњу Министарства правде Републике Србије.

Говори енглески и руски језик. Приредио је и објавио више књига.

Овлашћен је да потписује:

акта која обрађују организационе јединице Одељења за међународну правну помоћ, односно Одсек за међународну правну помоћ у грађанским стварима и Одсек за међународну правну помоћ у кривичним стварима, осим:

- решења о изручењу и молбе за изручење и

- налога КПЗ за трансфер осуђених лица.

     -  акта које обрађује Група за сарадњу са Међународним кривичним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године, осим:

- аката које се упућују Влади Републике Србије.

     -   акте којима се даје сагласност на одсуствa са рада државних службеника и намештеника због коришћења годишњег одмора, слободних сати,  плаћеног одсуства, неплаћеног одсуства као и одсуства са рада државних службеника ради потреба стручног усавршавања.

 

Опис послова:

Помоћник министра правде Владимир Давидовић обавља следеће послове:

-          руководи и координира рад Сектора;

-          планира, усмерава и надзире рад Сектора;

-          остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима;

-          обавља најсложеније послове из делокруга Сектора;

-          обавља и друге послове по налогу министра.