др Милан Стевовић, директор Управе за извршење кривичних санкција
О нама > Руководство

др Милан Стевовић

Ел. пошта: dr.milan.stevovic@mpravde.gov.rs

телефон: 011/363-1026

Др Милан Стевовић, директор Управе за извршење кривичних санкција, рођен је 1962. године у Пожеги. Након завршене гимназије, уписао и завршио Правни факултет Универзитета у Београду у априлу 1985. године са звањем дипломирани правник.

На правном факултету Универзитета у Београду завршио магистарске студије и стекао научни степен доктора правних наука одбранивши  докторску дисертацију на тему „Утврђивање и анализа чињеница код саобраћајних незгода“.

Током преко 26 година радног искуства и каријере прошао кроз све сегменте правосудног система.

По дипломирању, годину дана провео у Општинском суду у Пожеги као судијски приправник. Након положеног правосудног испита провео осам година у Општинском суду у Пожеги као судија, председник кривичног већа,  дежурни истражни судија и повремено судија и председник парничког већа уз посебан додатак суђења из области радних спорова. Истовремено са судијском функцијом обављао послове председника Радне заједнице РЗ суда, тужилаштва и општинског органа за прекршаје.

Као адвокат сопствене канцеларије од 1995. године вршио и функцију дисциплинског  тужиоца

Од 2004. године, у наредних скоро четири године био посланик у Народној скупштини Републике Србије и обављао све правне послове у Одбору за уставна питања, Одбору за правосуђе и Одбору за државну управу и самоуправу.  Паралелно са мандатом посланика, четири године био и  председник Општинске управе Пожега.

Од 2009. године заступао странке у сложеним правним стварима из свих области права као адвокат у заједничкој канцеларији Стевовић.

Постављен на положај Директора Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде и државне управе у октобру 2012. године.