Славица Јелача, помоћник министра правде
О нама > Руководство

Славица Јелача

slavica.jelaca@mpravde.gov.rs
телефон: 011/3622-345

Славица Јелача, помоћник министра правде - Сектор за материјално-финансијске послове.

Рођена 12. марта 1964. године у Београду, Велико Село, где је 1983. године завршила Прву економску школу. Дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду маја 1988. године.
 
Од новембра 1988. године запослена у Индустрији обуће „Београд“ из Земуна, у Сектору за економско финансијске послове.
 
Обављала све послове у Сектору, од приправника до директора Сектора:
 
- у периоду 1989-1992.  шеф Девизне службе;
 
- у периоду 1992-1996. руководилац Финансијске оперативе;
 
- у периоду 1996-2002. године директор Сектора.
 
Од 2002. године запослена у Комесаријату за избеглице:
 
-    на радном месту за финансијско материјалне послове од 2002 до 2004. године;
 
-    од 2004. године шеф Одсека за финансијско материјалне послове.
 
Похађала курсеве буџетског планирања, Финансијског управљања и контроле у јавном сектору, Радионица за процедуре извршавања буџета.
 
Познаје рад на рачунару, пасивно познавање енглеског језика, возачка дозвола Б категорије.
 
Удата, мајка два сина.

Опис послова:

Помоћник министра правде Славица Јелача обавља следеће послове:

-          руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору;

-          остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим секторима и  органима; 

-          врши најсложеније послове из делокруга Сектора;

-          обавља и друге послове по налогу министра.