Ministarka pravde Maja Popović sastala se sa direktorom za ljudska prava Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope Kristofom Poirelom. 

Popović i Poirel razgovarali su o predstojećim koracima u primeni novih pravosudnih zakona, kao i o dinamici predviđenih aktivnosti na polju jačanja vladavine prava u Republici Srbiji.

Popović je izjavila da Republika Srbija izvršava presude Evropskog suda za ljudska prava i tako doprinosi višem nivou pravne sigurnosti i efikasnoj zaštiti osnovnih prava u našoj zemlji. 

Generalni direktor Poirel izjavio je da je Savet Evrope partner Republici Srbiji i izrazio spremnost da se saradnja razvija i u budućnosti.

Ispred Ministarstva pravde sastanku su prisustvovali pomoćnik ministarke za evropske integracije i međunarodne projekte Branislav Stojanović i pomoćnik ministarke za međunarodnu saradnju i strateško planiranje Vladimir Vinš. 

Sastanku su prisustvovali i zamenica šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Nadia Ćuk, kao i predstavnici Evropskog suda za ljudska prava Ilze Fraivirt, Branimir Pleše i Bojana Nikolin.