Ministarka pravde Maja Popović sastala se sa predstavnicima Radnog tala Saveta EU za proširenje i države koje vode pregovore o pristupanju (COELA).

Predstavljajući članovima Radnog tela dosadašnje rezultate u ostvarivanju Akcionog plana za Poglavlje 23 „Pravosuđe i osnovna prava“, Popović je istakla da je Republika Srbija, usvajanjem ustavnih amandmana i novog seta pravosudnih zakona, započela postupak sveobuhvatne reforme pravosudnog sistema, kojom će se osigurati vladavina prava i učvrstiti temelji pravne sigurnosti. Ona je naglasila da će građani u narednom periodu osetiti sve pozitivne efekte reforme, koja ima za cilj stvaranje nezavisnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pravosuđa. Iz tog razloga, Republika Srbija je odlučna da, kroz predstojeće aktivnosti, postupak reforme sprovede do kraja, izjavila je ministarka pravde.

Članovi Radne grupe čestitali su Ministarstvu pravde na postignutim rezultatima i izrazili podršku za uložene napore u izgradnji sistema kojim će se postići viši stepen zaštite osnovnih prava i sloboda.

Ispred Ministarstva pravde na sastanku su učestvovali pomoćnici ministarke Branislav Stojanović i Vladimir Vinš.