Ministarka pravde Maja Popović sastala se sa potpredsednikom Evrodžast-a (EUROJUST) Boštjanom Škrlecom.

Na sastanku je istaknuto da Republika Srbija i Evropska unija imaju iste ciljeve kad je reč o borbi protiv transnacionalnog kriminala.

Iz tog razloga, ukazano je na značaj kontinuirane saradnje državnih organa Republike Srbije i Evrodžast-a u istragama i krivičnom gonjenju, a koja pokriva teritoriju Srbije i jedne ili više država članica Evropske unije.

Istanuta je neophodnost intenzivne razmene informacija, dokaza i korisnih iskustava, u cilju efikasnog sprečavanja i borbe protiv složenih i teških oblika prekograničnog kriminala.

Sagovornici su naglasili potrebu da države, koje predstavljaju prostor delovanja organizovanih kriminalnih grupa, razvijaju blisku i dinamičnu saradnju u suočavanju sa sadašnjim i budućim izazovima koje predstavlja teški kriminal, a posebno organizovani kriminal i terorizam.