Ministarka pravde Maja Popović učestvovala je na međunarodnoj konferenciji „Sastanak demokratske kohorte u okviru godine delovanja - Antikorupcija i nacionalna bezbednost“, koja je održana u Sofiji.

Konferencija, na kojoj su učestvovali ministri pravde i zvaničnici država Jugoistočne Evrope, predstavnici zemalja članica Evrpske unije, Sjedinjenih Američkih Država, nacionalnih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnici civilnog društva, bila je posvećena jačanju antikorupcijskih politika kroz javno-privatno partnerstvo. Konferenciju je otvorio predsednik Republike Bugarske Rumen Radev.

U svom obraćanju, ministarka Popović istakla je da se Republika Srbija nalazi na putu jasnog cilja i čvrstog opredeljenja da spreči i eliminiše korupciju u najvećoj mogućoj meri. Naglasila je da se to može ostvariti samo uz nespornu političku volju koja postoji u Republici Srbiji i napore koji se neprestano preduzimaju u cilju ekonomskog, socijalnog i demokratskog razvoja zemlje.

Ministarstvo pravde, ukazala ja Popović, ovoj temi pristupa sa nekoliko različitih aspekata, ali sa jednakom posvećenošću. 

Osnovni pravac u borbi protiv korupcije definisan je kroz Revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23, čiji je integralni deo i potpoglavlje Borba protiv korupcije, kao i kroz proces usklađivanja propisa Republike Srbije sa GREKO preporukama. 

Ona je izjavila da je Ministarstvo pravde u prethodnom periodu preduzelo značajne korake i kroz izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije. 

Napori i aktivnosti koje Republika Srbija preduzima u ovoj oblasti, prepoznati su u novom izveštaju o evaluaciji Republike Srbije o usklađenosti sa GREKO preporukama, koji je, u okviru četvrtog kruga evaluacije, usvojen u martu 2022. godine.

U izveštaju je zaključeno da je Republika Srbija na zadovoljavajući način ispunila 8 od 13 preporuka. 

Preostalih 5 preporuka ispunjeno u međuvremenu, donošenjem pravosudnih zakona u februaru ove godine, naglasila je ministarka. Istakla je da to pokazuje značajan napredak u odnosu na prethodni period izveštavanja, zbog čega se na Republiku Srbiju više ne primenjuje Pravilo 32, koje se primenjuje u odnosu na države članice za koje je utvrđeno da nisu usklađene sa preporukama sadržanim u Izveštaju o evaluaciji.

„Izrada nove Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije sa pratećim Akcionim planom a koji će važiti u periodu od 2023. do 2028. godine, najznačajniji je poduhvat na kojem Ministarstvo pravde trenutno radi na polju borbe protiv korupcije“, izjavila je Popović. 

Ona je naglasila da će u proces izrade nove Nacionalne strategije biti uključeni predstavnici svih relevantnih ministarstva, pravosudnih organa, kao i organizacija civilnog društva.

„Ministarstvo pravde će nastaviti sa kontinuiranim unapređenjem normativnog okvira u ovoj oblasti, kao i sa dodatnim jačanjem institucionalnog okvira organa nadležnih za sprečavanje i borbu protiv korupcije, stvarajući na taj način nepovoljno okruženje za sva lica sklona korupciji, sprečavajući ih da uživaju neopravdani prosperitet i ugled u društvu i na taj način negujući ravnopravnost svih naših građana i njihovo poverenje u demokratske institucije Republike Srbije“, zaključila je ministarka pravde.

Ispred Ministarstva pravde Republike Srbije, na konferenciji je učestvovao i pomoćnik ministra Vladimir Vinš.