Usvojena je Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina za period od 2021. do 2026. godine sa pratećim Akcionim planom.

Republika Srbija je svoju posvećenost potrebi da svi odgovorni za ratne zločine budu privedeni pravdi, dokazala kako kroz procesuiranje učinilaca pred sopstvenim pravosudnim organima, tako i kroz saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnim rezidualnim Mehanizmom za krivične sudove.

Jačanje vladavine prava jedan je od glavnih prioriteta Republike Srbije, a efikasna suđenja za ratne zločine, omogućavanje pristupa pravdi za žrtve, rasvetljavanje sudbine nestalih lica i negovanje kulture sećanja i dijaloga, neodvojivi su deo vladavine prava i odlika demokratskih društava.

Svesna činjenice da na ovom putu nije sama, Republika Srbija iskazuje punu spremnost na ostvarivanju ciljeva postavljenih ovom strategijom, nastavi da gradi partnerski odnos i blisko sarađuje, kako sa državama u regionu, tako i sa međunarodnim institucijama čiji je mandat blisko vezan za prevenciju i kažnjavanje ratnih zločina kao delicta contra juris gentium, ali i zaštitu i promociju ljudskih prava i pomirenja, tolerancije, regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa, kao preduslova trajne stabilizacije i napretka čitavog regiona.