U zgradi Predsedništva Republike Srbije, održan je sastanak na temu unapređenja saradnje sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine u procesuiranju ratnih zločina i njihovih izvršilaca.

Sastanku u Predsedništvu, koji je vodio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, državni sekretar Ministarstva pravde Bojana Šćepanović, Republički javni tužilac Zagorka Dolovac i Tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković.

Više o tome na: https://www.predsednik.rs/pres-centar/saopstenja/sastanak-sa-ministrom-unutrasnjih-poslova-drzavnim-sekretarom-ministarstva-pravde-republickim-javnim-tuziocem-i-tuziocem-za-ratne-zlocine