Ministarka pravde Maja Popović je tokom posete Mađarskoj prisustvovala Konferenciji ministara pravde: „Digitalna tehnologija i veštačka inteligencija – novi izazovi za pravosuđe u Evropi“, organizovanoj pod okriljem Saveta Evrope, održanoj u Budimpešti i Gedelu.

Tom prilikom je i ukratko predstavila brojne aktivnosti koje je Ministarstvo pravde Republike Srbije realizovalo u oblasti digitalizacije pravosuđa, posebno se osvrćući na platforme poput „eAukcije“, „eZio“ „Pravosudno-informacionog sistema“ i elektronskog šaltera, putem kog javni beležnici dostavljaju dokumentaciju o prometu nepokretnosti nadležnim službama Republičkog geodetskog zavoda i Poreskoj upravi.

Najavljujući skoriju produkciju aplikacije „eIzvršenje“, koja će omogućiti elektronsko pokretanje i vođenje izvršnog postupka, ministarka pravde je ukazala da Ministarstvo pravde nastavlja da pruža podršku digitalizaciji pravosudnog sistema u Republici Srbiji.

 „Naša vizija pravosudnog sistema podrazumeva postojanje savremenog informacionog sistema za upravljanje predmetima u pravosudnim organima, koji koristi odgovarajuća dostignuća informaciono-komunikacionih tehnologija“, izjavila je ministarka pravde.

Na marginama konferencije, ministarka Maja Popović razgovaraće sa ministrima pravde zemalja članica Saveta Evrope.