Ministarstvo pravde i ove godine, šesti put zaredom, raspisalo je javni konkurs za dodelu 500 miliona dinara prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnih gonjenja - oportuniteta a namenjen projektima od javnog značaja koji se sprovode u društvene i humanitarne svrhe.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju svi nosioci projekata (fizička lica, pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi, humanitarne organizacije) kojima se ostvaruje javni interes u oblasti zdravstva, kulture, prosvete, humanitarnog rada i sl. a koji će se realizovati u 2021. godini.

Nakon sprovedenog konkursa, budžet od pola milijarde dinara raspodeliće komisija koju je obrazovao ministar pravde a zatim i konačnim rešenjem potvrditi Vlade Republike Srbije.

Prošle godine dodeljeno je 500 miliona dinara, a sredstva su raspodeljena na 130 projekata koje su podnele škole, vrtići, bolnice, domovi zdravlja, biblioteke, humanitarne organizacije, gerontološki i centri za socijalni rad, domovi za smeštaj dece i omladine, kulturno-umetnička društva, udruženja, arhivi.

Među njima bili su Univerzitet u Beogradu, Institut „Torlak“, KBC „Dragiša Mišović“, Klinički centar Srbije, GAK „Narodni front“, Mešihat islamske zajednice u Srbiji, Beogradska nadbiskupija, Crveni krst KiM iz Kosovske Mitrovice i drugi.

Najviše sredstava na prethodnom, petom konkursu, izdvojeno je za zdravstvo, nabavku opreme i vozila – 236.891.692 dinara, što je skoro polovina od ukupno predviđenih sredstava.

Po institutu oportuniteta javni tužilac može da odloži krivično gonjenje nekog lica ako ono pored ostalog, na račun propisan za uplatu javnih prihoda, uplati određeni novčani iznos koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku“, a iste će biti otvorene u prostorijama Ministarstva pravde, 2. marta. Sve informacije u vezi sa javnim konkursom dostupne su na internet stranici Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs, putem telefona: 011/36-22-354, svakog radnog dana od 10 do 13 časova i e-mail adrese: oportunitet@mpravde.gov.rs. Lice zaduženo za obaveštenja o Javnom konkursu je Tanja Petrović.