Povodom protesta Udruženja za postpenalni prihvat i resocijalizaciju osuđenih lica "Novi početak", Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ističe da lica lišena slobode sa infekcijom korona virusa dobijaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu i da se u njihovom lečenju primenjuje zvanični protokol koji se odnosi na sve građane Srbije.

Budući da nije bilo slučajeva infekcije kod osuđenika od aprila pa sve do kraja novembra Uprava je, zbog pogoršanja epidemiološke situacije, blagovremeno obezbedila 12.000 antigenskih testova kako bi odgovorila na najveći izazov, a to je svakodnevni prijem novih lica koji mogu da unesu infekciju.

Lekari u Službi za zdravstvenu zaštitu sprovode zvanični protokol – lica koja se požale na bilo koji simtom odmah se izoluju od drugih lica, testiraju se i smeštaju pod pojačan medicinski nadzor i leče. 

Licima sa infekcijom kovid 19 se proverava saturacija (nivo kiseonika u krvi), temperatura, krvna slika i po potrebi im se snimaju pluća. Uz to, dobijaju adekvatnu terapiju prilagođenu za svako lice i pojačanu dozu vitaminskih suplemenata potrebnih za imunitet.

Uprava podržava svaku inicijativu koja ima za cilj unapređenje položaja osuđenika, ali je dužna da kaže da organizacija koja je organizovala protest u svojim saopštenjima za medije nedeljama unazad širi lažne informacije da osuđenici pozitivni na korona virus nisu medicinska zbrinuti.

Naglašavamo i da za redovne posete osobama koje dolaze osuđenicima u posetu nisu ni sada, niti su ranije bili potrebni PCR testovi kako je ova organizacija na protestu predstavila. Osobe koje dolaze u posetu moraju da imaju zaštitne maske, a za osuđenike zavodi obezbeđuju maske, rukavice i vizire.

Dozvoljene su posete bračnog druga i dece u posebnim prostorijama (na koju osuđeni ima pravo jednom u dva meseca u trajanju od tri sata) ukoliko lice koje dolazi u posetu ima negativan PCR test na kovid 19, ne stariji od 72 sata, i to je ono što je ova organizacija bila dužna da objasni javnosti.

Organizacija, koja u svom nazivu ističe brigu za osuđenike, jedina može da zna odgovor na pitanje zašto ciljano obmanjuje javnost i neprestano zloupotrebljava situaciju sa koronom, plasirajući netačne i uznemiravajuće informacije.

U ovom trenutku je potvrđeno prisustvo virusa kod jednog procenta lica lišenih slobode kojih trenutno ima 10.642 u 29 zavoda.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija o načinu zbrinjavanja osuđenika i merama prevencije od marta neprestano obaveštava javnost putem sredstava javnog informisanja.

Po prvi put smo suočeni sa situacijom da pojedini mediji nisu tokom leta želeli da objave naše podatke da u zavodima nije bilo inficiranih osuđenika, a da sa pojavom infekcije kod lica objavljuju neproverene informacije i bez odgovora Uprave, što je u suprotnosti sa novinarskim pozivom i etičkim kodeksom ove uvažene profesije.

I ovom prilikom  naglašavamo da su uprave zavoda još u martu uspostavile otvoren dijalog sa osuđenicima u vezi sa merama prevencije i oni i njihove porodice su za novonastale okolnosti pokazali ogromno razumevanje.

U trenutku dok svi ljudi dele samo jednu brigu, osuđenici u Srbiji su dali ogroman lični doprinos kad su u zavodima u Sremskoj Mitrovici, Nišu, Zabeli i osuđenice u Požarevcu počeli na početku pandemije da šiju maske, odela, kape, nazuvice za potrebe celog sistema i samo u KPZ u Sremskoj Mitrovici je proizvedeno skoro pola miliona zaštitne opreme.

U situaciji bez presedana za ceo svet, osuđenici su pokazali humanost i solidarnost i sami pokrenuli akcije u kojima su donirali novac za lečenje bolesne dece i odrekli se 4.700 suvih obroka za najsiromašnije građane.