Odsek za poslove preuzimanja i skladištenja oduzete imovine

Odsek za poslove preuzimanja i skladištenja oduzete imovine obavlja poslove koji se odnose na:

-          organizaciju postupka preuzimanja imovine;

-          evidenciju i skladištenje imovine;

-          sprovođenje postupka poveravanja na upravljanje oduzete imovine nadležnim ustanovama u skladu sa zakonom;

-          prikupljanje raspoložive dokumentacije o oduzetoj imovini i druge poslove iz delokruga Odseka.