Uzajamnost u priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka

Korisnici usluga: Građani, pravna lica, druge javne institucije

Nadležna služba: Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć

Način podnošenja zahteva/molbe: Zahtev

Uslovi/obrazloženje

Za priznanje stranih sudskih odluka u Republici Srbiji nadležni su Viši sudovi i Privredni sudovi, u zavisnosti od materije. Postupak i uslovi za priznanje strane sudske odluke propisani su Zakonom o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, kao i u bilateralnim ugovorima koji regulišu ovu materiju.

Detaljne informacije možete pogledati ovde.  

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Taksa: 1990 dinara

Pravni okvir: Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)