Uverenje o propisima

Korisnici usluge:  Građani, pravna lica, druge javne institucije 

Nadležna služba: Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć

Način podnošenja zahteva/molbe: Obrazac zahteva, opšti i za zaključenje braka 

Uslovi/opis

Usluga izdavanja uverenja o propisima koji važe ili koji su važili u Republici Srbiji (Certificat de coutume), radi njihove upotrebe pred organima strane države.

Dokumentacija: Osim obrasca i dokaza o uplati nikakva dodatna dokumentacija nije neophodna. Sve informacije se mogu pogledati ovde.

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Taksa: 2060 dinara

Pravni okvir: Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)