Obaveeštavaju se redovni kandidati koji su odložili usmeni deo ispita za martovski ispitni rok kao i naknadni kandidati koji polažu usmeni deo pravosudnog ispita pred Trećim ispitnim odborom u martovskom ispitnom roku 2023. godine, da će se ispit iz ispitnog predmeta Građansko pravo održati dana 22. 23. i 24.03.2023. godine (sreda, četvrtak,  petak) prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen.
Obaveštenje važi i za sve kandidate koji u martovskom ispitnom roku budu raspoređeni u Treći ispitni odbor.
Ostali ispiti će se održati periodu od 27.-30.03.2023. godine, prema naknadno objavljenom rasporedu.