Poziv za predlaganje tri kandidata za izbor sudije Evropskog suda za ljudska prava iz Republike Srbije i Obrazac prijave na Poziv za predlaganje tri kandidata za izbor sudije Evropskog suda za ljudska prava iz Republike Srbije objavljeni su u dnevnom listu „Večernje novosti” 27. januara 2023. godine i „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 6/23 od 27. januara 2023. godine.