Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za kandidate koji ispit polažu pred Prvim i Trećim ispitnim odborom biće saopšteni javno, dana 24.09.2021. godine sa početkom u 8:30 časova, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u holu ispred dekanata.

Rezultati pismenog dela pravosudnog ispita za kandidate koji ispit polažu pred Drugim  ispitnim odborom biće saopšteni javno, dana 24.09.2021. godine sa početkom u 9:30 časova ispred zgrade Pravosudne akademije, Terazije broj 41.