Управа за извршење кривичних санкција:

-          организује, спроводи и надзире извршење казне затвора, малолетничког затвора, мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи и обавезног лечења алкохоличара и наркомана, као и васпитне мере упућивања у васпитно-поправни дом;

-          обавља послове који се односе на припрему предлога за помиловање, амнестију и условни отпуст; 

-          прати стање и примену прописа у области извршења заводских санкција и у складу са тим указује на потребу и правце нормативног уређења;

-          сарађује у припреми прописа и обавља друге послове који се односе на област извршења заводских санкција.

Контакт телефони:

011/3616-550