Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција на основу члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7469/2023 од 30. августа 2023. године и 51 број: 112-10071/2023 од 30. октобра 2023. године, оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Можете преузети текст огласа и образац пријаве.