Министар правде у складу са чланом 2. став 2.  Правилника о сталним судским тумачима („Службени  гласник РС“, број 35/10, 80/16 и 7/17), објављује оглас за постављење сталних судских преводилаца за:

француски језик за подручје Вишег суду  у Новом Пазару,

енглески језик за подручје Вишег суда у Шапцу

Оглас је данас, 08.09.2023. године, објављен у Службеном гласнику РС.

Рок за подношење захтева  је15 дана.

Можете преузети текст огласа.