1. др Наташа Плавшић

2. Силвија Пановић-Ђурић

3. проф.др Маја Станивуковић

4. Бранислава Исаиловић

5. проф.др Бранко Ракић

6. Владимир Маринков

7. проф.др Танасије Маринковић