Усмени део испита за јавног извршитеља ће се одржати у петак 05.11.2021. године у просторијама Министарства правде, 4. спрат, Ц крило, сала за медије, ул. Немањина бр. 22-26, Београд.