На основу чл. 3. и 4. Правилника о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења („Службени гласник РС”, бр. 13/16, 21/17 и 20/19), Министарство правде расписује Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.