Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција на основу члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12546/2018 од 25. децембра 2018. године, оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

 

Можете преузети текст конкурса и изјаву по ЗУП-у.