Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција на основу члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6037/2020 од 30. јула 2020. године, оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места. 

Можете преузети текст конкурса и изјаву по ЗУП-у.