На основу чл. 474. став 1, чл. 489. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16-аутентично тумачење, 113/17-аутентично тумачење, 54/19 и 9/20 – аутентично тумачење) и члана 2. Правилника о поступку јавног конкурса за именовање јавних извршитеља, саставу конкурсне комисије и начину њеног рада („Службени гласник РС”, број 58/16), по овлашћењу министра правде број: 021-01-00002/2020-30/1 од 30. јануара 2020. године, државни секретар расписује jавни конкурс за попуњавање места јавног извршитеља.