Резултати писменог дела испита за јавне извршитеље одржаног дана 24.03.2019. године.

Р. бр.

Име и презиме кандидата

ТЕСТ

ЗАДАЦИ

УКУПНО

1.

Алексић Јовица

13

40

53

2.

Алији Адеми Нермине

11

/

Није положио тест

3.

Боричић Урош

14

32

46

4.

Бошкић Звонимир

16

30

46

5.

Видрић Ивана

17

33

50

6.

Војводић Владимир

13

27

40

7.

Вујановић Тамара

12

30

42

8.

Вујовић Вања

17

26

43

9.

Вучић Саша

13

25

38

10.

Вучковић Жељко

15

31

46

11.

Глумац Скалицки Тања

14

28

42

12.

Грчић Јелена

15

30

45

13.

Гудало Неда

15

30

45

14.

Дерикоњић Марија

14

32

46

15.

Драгојевић Дина

15

32

47

16.

Ђипало Бојана

16

33

49

17.

Ђуричић Соња

16

24

40

18.

Живковић Ивана

14

31

45

19.

Зарић Милица

17

32

49

20.

Илић Александар

9

/

Није положио тест

21.

Јованов Сандра

17

25

42

22.

Јосиповић Светлана

18

32

50

23.

Караичић Сања

17

30

47

24.

Кесић Катарина

16

30

46

25.

Кочовић Александра

17

28

45

26.

Крнчевић Горан

13

24

37

27.

Лукић Данијела

16

25

41

28.

Луковић Милош

13

28

41

29.

Малетић Горан

16

26

42

30.

Мијачић Ивана

14

36

50

31.

Милић Марија

18

32

50

32.

Николић Мирјана

18

24

42

33.

Павловић Небојша

16

26

42

34.

Павловић Тамара

14

30

44

35.

Пајић Оливера

16

27

43

36.

Панић Марија

14

30

44

37.

Петковић Александар

15

27

42

38.

Пецић Марина

17

29

46

39.

Пјановић Јелена

16

29

45

40.

Проданов Марија

15

28

43

41.

Радуловић Душан

15

36

51

42.

Рајић Снежана

13

32

45

43.

Ракић Драгана

17

32

49

44.

Рогановић Ђорђије

12

16

Није положио писмени

45.

Ружичић Жељко

13

34

47

46.

Ружичић Милена

16

0

Није положио писмени

47.

Станисављевић Александра

17

28

45

48.

Стјепановић Раде

13

30

43

49.

Томашевић Стеванка

13

32

45

50.

Тонић Немања

15

35

50

51.

Урошевић Александра

15

28

43

52.

Чемерикић Ушљебрка Ведрана

13

24

37

53.

Човић Миодраг

13

24

37

54.

Чугуровић Ивана

15

36

51

55.

Шапоња Борис

15

32

47