МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5030/2018 од 31. маја 2018. године и 51 број: 112-5299/2018 од 6. јуна 2018. године , оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција.

Можете преузети текст конкурса.