Министарство правде Републике Србије
Актуелно > Обавештења 20.04.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Сл. Гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, - испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-122/2017 од 26.01.2017. године,Управа за извршење кривичних санкција оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

 

Можете преузети текст конкурса.

Текст конкурса

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Изјава

Величина: 0.12 MB
Преузимање