Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција
Актуелно > Обавештења 01.02.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција

Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, - испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014), члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/2010 и 137/2014) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12220/2016 од 04. јануара 2017. године, оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Текст конкурса

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Изјава

Величина: 0.04 MB
Преузимање