Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција
Актуелно > Обавештења 01.02.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Сл. Гласник РС“, бр. 79/2005,81/2005, - испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12220/2016 од 4.01.2017. године,Управа за извршење кривичних санкција оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Текст конкурса

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Изјава

Величина: 0.12 MB
Преузимање