Информатор о раду Mинистарства правде

Јединствени информациони систем информатора о раду

Основни подаци о органу јавне власти

Основни подаци

Назив

Министарство правде

Адреса (улица и број)

Немањина 22 - 26

Поштански број

11 000

Седиште

Београд

Матични број (МБ)

17855204

Порески идентификациони број (ПИБ)

108510096

Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака органа

kontakt@mpravde.gov.rs

Интернет страница органа јавне власти

http://www.mpravde.gov.rs

Подаци о радном времену органа јавне власти

од 7 и 30 до 15 и 30 часова, сваког дана од понедељка до петка

Подаци о приступачности особама са инвалидитетом објеката које орган јавне власти користи

Прилагођен је улазак особама са инвалидитетом, односно прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима могућ је без одговарајуће пратње у објекте у Београду у улици Немањина 22 - 26 и Булевару Михајла Пупина 2 - Палата Србије.

Приступ информацијама од јавног значаја

Информатор

Датум израде и објављивања првог информатора

14.04.2006. године

Лице одређено за унос података у информатор

Име и презиме

Милан Мраковић

Контакт телефон

+381 11 363 1425

Адреса електронске поште

milan.mrakovic@mpravde.gov.rs

Радно место, положај

Распоређен на радном месту за пружање подршке у вршењу надзора над тајношћу података - саветник.

Лице одређено за унос података у информатор

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја

Министарство правде има више овлашћених лица за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја и то:

1) Тамара Васиљевић из надлежности Секретеријата министарства и Кабинета министра

контакт телефон : +381 11 3622 159

адреса електронске поште : informacijeodjavnogznacaja@mpravde.gov.rs

2) Милованка Говедарица из надлежности Сектора за међународну сарадњу и стратешко планирање

контакт телефон : +381 11 311 4642

адреса електронске поште: milovanka@mpravde.gov.rs

3 ) Јадранка Савић из надлежности Сектора за материјално - финансијске послове

контакт телефон : +381 11 363 1266

адреса електронске поште: jadranka.savic@mpravde.gov.rs

4) Златко Петровић из надлежности Групе за надзор над тајношћу података

контакт телефон : +3811 11 2641 699

адреса електронске поште: zlatko.petrovic@mpravde.gov.rs

5) Неда Марковић из надлежности Сектора за нормативне послове

контакт телефон: +381 11 2886 923

адреса електронске поште: neda.markovic@mpravde.gov.rs

6) Јована Драгићевић из надлежности Сектора за правосуђе, одељење за правосудне професије

контакт телефон: +381 11 363 1030

адреса електронске поште: jovana.benovic@mpravde.gov.rs  

 

Информатор о раду Министарства правде 18.04.2024. годинa Величина: 0.75 MB
Табеларни приказ структуре и броја запослених и радно ангажованих лица 31.03.2024. године Величина: 0.01 MB
Информатор о раду Министарства правде 01.03.2024. годинa Величина: 5.95 MB
Информатор о раду Министарства правде 24.01.2024. годинa Величина: 5.93 MB
Информатор о раду Министарства правде 31.10.2023. годинa Величина: 4.82 MB
Информатор о раду Министарства правде 21.08.2023. годинa Величина: 4.82 MB
Информатор о раду Министарства правде 27.09.2023. годинa Величина: 4.81 MB
Информатор о раду Министарства правде 03.08.2023. годинa Величина: 4.81 MB
Информатор о раду Министарства правде 25.07.2023. годинa Величина: 0.73 MB
Информатор о раду Министарства правде 24.07.2023. годинa Величина: 0.66 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде (јул 2023. година) Величина: 1.06 MB
Информатор о раду Министарства правде 26.05.2023. годинa Величина: 0.93 MB
Информатор о раду Министарства правде 05.05.2023. годинa Величина: 0.97 MB
Информатор о раду Министарства правде 03.04.2023. годинa Величина: 0.98 MB
Информатор о раду Министарства правде 01.03.2023. годинa Величина: 0.97 MB
Информатор о раду Министарства правде 02.02.2023. године Величина: 0.97 MB
Информатор о раду Министарства правде 09.02.2023. годинa Величина: 0.97 MB
Информатор о раду Министарства правде 06.12.2022. године Величина: 0.96 MB
Информатор о раду Министарства правде 12.1.2022. Величина: 4.19 MB
Информатор о раду Дирекције за управљање одузетом имовином Величина: 2.64 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 20.01.2021.) Величина: 6.59 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 14.07.2020) Величина: 6.64 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 05.06.2020) Величина: 6.64 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 03.03.2020) Величина: 6.67 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 13.02.2020) Величина: 6.09 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 15.01.2020) Величина: 5.96 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде (март 2019. година) Величина: 1.32 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 22.05.2019) Величина: 3.15 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 22.05.2019) Величина: 5.96 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 18.04.2019) Величина: 3.15 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 18.04.2019) Величина: 5.96 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 21.12.2018) Величина: 3.15 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 21.12.2018) Величина: 5.97 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 28.09.2018) Величина: 3.12 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 28.09.2018) Величина: 5.87 MB
Извештај о раду Министарства правде за 2017. годину Величина: 0.32 MB
Извештај о раду Министарства правде за 2017. годину Величина: 0.5 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 25.07.2018) Величина: 2.98 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 25.07.2018) Величина: 4.7 MB
Информатор Министарства правде 14.05.2018 Величина: 2.98 MB
Информатор Министарства правде 14.05.2018 Величина: 4.7 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 27.02.2018) Величина: 2.98 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 27.02.2018) Величина: 4.89 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 14.12.2017) Величина: 2.98 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 14.12.2017) Величина: 4.9 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 05.10.2017) Величина: 4.89 MB
Информатор Министарства правде (ажуриран 02.08.2017) Величина: 4.88 MB
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Величина: 0.09 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 28.06.2017 године) Величина: 4.88 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 05.05.2017 године) Величина: 4.88 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 09.02.2017 године) Величина: 4.66 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 30.12.2016 године) Величина: 4.82 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 21.12.2016 године) Величина: 4.82 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 25.10.2016. године) Величина: 4.82 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 09.09.2016. године) Величина: 4.74 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Mинистарству правде (28.01.2016) Величина: 0.75 MB
Директива o поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству правде Величина: 0.03 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Mинистарству правде Величина: 1.08 MB
Информатор о раду Дирекције за управљање одузетом имовином (ажуриран 24.06.2015. године) Величина: 1.29 MB
Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција - ажуриран 20. марта 2015. године Величина: 0.54 MB
Подаци о броју запослених у Дирекцији за управљање одузетом имовином, јануар-септембар 2013. Величина: 0.06 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Mинистарству правде Величина: 4.61 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.9.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.8.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.7.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.6.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.5.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.4.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.3.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.2.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.1.2013. Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.12.2012. Величина: 0.03 MB
Информатор о раду Министарства правде и државне управе (ажуриран 20.02.2013. године) Величина: 2.75 MB
Извештај о раду Министарства правде за 2014. годину Величина: 0.29 MB
Извештај о раду Министарства правде и државне управе за 2013. годину Величина: 0.5 MB