Обрасци

На овој страници можете преузети обрасце у вези са пословима који спадају у надлежност Министарства правде.

Захтев за накнаду штете досуђене одлуком Уставног суда Величина: 0.05 MB
Накнада за накнадно полагање правосудног испита - пример уплатнице Величина: 0.08 MB
Накнада за полагање правосудног испита за редовне кандидате - пример уплатнице Величина: 0.08 MB
Пример уплатнице административне таксе - Правосудни испит Величина: 0.25 MB
Издавање дупликата уверења о положеном правосудном испиту Величина: 0.06 MB
Образац захтева за полагање правосудног испита Величина: 0.07 MB
Пример уплатнице административне таксе - испит за јавне бележнике - дупликат Уверења Величина: 0.51 MB
Пример уплатнице административне таксе - правосудни испит - дупликат Уверења Величина: 0.51 MB
Захтев за објашњење о узајамности у погледу стицања права својине на непокретностима Величина: 0.03 MB
Захтев за враћање детета по Европској конвенцији о признању и извршењу одлука о старању о деци и о поновном успостављању односа старања Величина: 0.09 MB
Захтев за остваривање права на виђање детета по Eвропској конвенцији о признању и извршењу одлука о старању о деци... Величина: 0.09 MB
Захтев за добијање података о статусу пред правосудним органима Републике Хрватске Величина: 0.03 MB
Образац притужбе на рад правосудних органа Величина: 0.02 MB
Жалба када Министарство није поступило/није поступило у целости по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе) Величина: 0.03 MB
Жалба против одлуке Министарства којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији Величина: 0.03 MB
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Величина: 0.03 MB