Министарство правде Републике Србије
Документа

Извештаји

Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 02.08.2017 године)
Величина: 4.88 MB
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Mинистарству правде
Величина: 0.09 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 28.06.2017 године)
Величина: 4.88 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 05.05.2017 године)
Величина: 4.88 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 09.02.2017 године)
Величина: 4.66 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 30.12.2016 године)
Величина: 4.82 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 21.12.2016 године)
Величина: 4.82 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 25.10.2016. године)
Величина: 4.82 MB
Информатор о раду Министарства правде (ажуриран 09.09.2016. године)
Величина: 4.74 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Mинистарству правде (28.01.2016)
Величина: 0.75 MB
Директива o поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству правде
Величина: 0.03 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Mинистарству правде
Величина: 1.08 MB
Информатор о раду Дирекције за управљање одузетом имовином (ажуриран 24.06.2015. године)
Величина: 1.29 MB
Информатор о раду Управе за извршење кривичних санкција - ажуриран 20. марта 2015. године
Величина: 0.54 MB
Подаци о броју запослених у Дирекцији за управљање одузетом имовином, јануар-септембар 2013.
Величина: 0.06 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Mинистарству правде
Величина: 4.61 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.9.2013.
Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.8.2013.
Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.7.2013.
Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.6.2013.
Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.5.2013.
Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.4.2013.
Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.3.2013.
Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.2.2013.
Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.1.2013.
Величина: 0.03 MB
Подаци о броју запослених и ангажованих лица у Министарству правде и државне управе, 01.12.2012.
Величина: 0.03 MB
Информатор о раду Министарства правде и државне управе (ажуриран 20.02.2013. године)
Величина: 2.75 MB
Извештај о раду Министарства правде за 2014. годину
Величина: 0.29 MB
Извештај о раду Министарства правде и државне управе за 2013. годину
Величина: 0.5 MB