Министарство правде Републике Србије
Документа

Обрасци

На овој страници можете преузети обрасце у вези са пословима који спадају у надлежност Министарства правде.

Захтев за накнаду штете досуђене одлуком Уставног суда
Величина: 0.05 MB
Накнада за накнадно полагање правосудног испита - пример уплатнице
Величина: 0.06 MB
Накнада за полагање правосудног испита за редовне кандидате - пример уплатнице
Величина: 0.06 MB
Пример уплатнице административне таксе - Правосудни испит
Величина: 0.38 MB
Образац захтева за полагање правосудног испита
Величина: 0.07 MB
Захтев за објашњење о узајамности у погледу стицања права својине на непокретностима
Величина: 0.02 MB
Захтев за враћање детета по Европској конвенцији о признању и извршењу одлука о старању о деци и о поновном успостављању односа старања
Величина: 0.09 MB
Захтев за остваривање права на виђање детета по Eвропској конвенцији о признању и извршењу одлука о старању о деци...
Величина: 0.09 MB
Захтев за добијање података о статусу пред правосудним органима Републике Хрватске
Величина: 0.03 MB
Образац притужбе на рад правосудних органа
Величина: 0.03 MB
Жалба када Министарство није поступило/није поступило у целости по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)
Величина: 0.03 MB
Жалба против одлуке Министарства којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији
Величина: 0.03 MB
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
Величина: 0.03 MB