Министарство правде Републике Србије
О нама > Уређење

Секретаријат Министарства

У Секретаријату Министарства обављају се послови који се односе на: кадровска, информатичка и административно-техничка питања, усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с другим органима. 

У Секретаријату Министарства се образују следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за кадрове и послове планирања 

2. Одсек за пружање стручне помоћи грађанима

 

Контакт телефон: 011/3622-559; 011/3612-458;