Министарство правде Републике Србије
Правосуђе

Опортунитет

1.Београдски фестивал цвећа.

Београдски фестивал цвећа, Београд – са 1.648.000,00 финансиран пројекат „Сензорни врт у ОШ 'Радивој Поповић', Земун, за децу са оштећеним слухом“.

2.Јачање здравствене заштите Средњобанатског округа

Општа болница „Ђорђе Јовановић“, Зрењанин – са 8.264.114,80 динара финансиран је пројекат „Јачање здравствене заштите Средњобанатског округа“.

3.Поглед преко шаховске табле

Београдски шаховски клуб слепих „Напредак“ – са 388.500,00 динара финансиран пројекат „Поглед преко шаховске табле“.

4.Повећавање квалитета рада и побољшање радне околности Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа

Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа – са 593.462,00 динара финансиран пројекат „Повећавање квалитета рада и побољшање радне околности Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа“.

5.Брига о старима

Центар за социјални рад Мерошина – са 1.657.410,00 финансиран пројекат „Брига о старима“.

6. Помоћ у кући

Центар за социјални рад, Владичин Хан – са 4.215.442,00 динара финансиран пројекат „Помоћ у кући“.

7. Реконструкција крова на згради Установе за одрасле и старије „Кучево“

Центар за социјални рад за општину Кучево – са 4.937.670,24 динара финансиран пројекат „Испуњење дела структуралних и функционалних стандарда у поступку лиценцирања установа социјалне заштите-адаптација собе за изолацију преминулих корисника, санација и реконструкција покривача на објекту за смештај корисника и на објекту кухиње са трпезаријом, санација и реконструкција купатила“.

8. Центар за социјални рад општине Пирот

Центар за социјални рад општине Пирот – са 1.149.186,00 динара финансиран пројекат „Останак на огњишту – достојанствена старостˮ.

9.Повећање безбедности корисника на смештају у установи унапређењем система противпожарне заштите

Дом за децу и омладину „Душко Радовићˮ, Ниш – са 1.140.000,00 динара финансиран пројекат „Повећање безбедности корисника на смештају у установи унапређењем система противпожарне заштитеˮ.

10. Израда стабилног система за аутоматску дојаву од пожара

Дом за децу и омладину Станко Пауновић Неготин – са 483.100,00 динара финансиран пројекат „Израда стабилног система за аутоматску дојаву од пожараˮ.

11. Набавка и уградња СОС сигнализације

Дом за смештај старих лица Смедерево – са 1.842.942,00 динара финансиран пројекат "Набавка и уградња СОС сигнализације".

12. Набавка санитетског возила за Дом за смештај старих лица за превоз корисника до болнице у Пироту

Дом за смештај старих лица, Димитровград – са 4.297.000,00 финансиран пројекат „Набавка санитетског возила за Дом за смештај старих лица за превоз корисника до болнице у Пироту“.

13. Постављање неклизајуће подне облоге и степенишна столица

Дом за старе и пензионере Мол са 5.381.010,00 динара финансиран пројекат „Постављање неклизајуће подне облоге и степенишна столицаˮ.

14. Набавка санитетског возила типа PEUGEOT PARTNER LONG 1,6 HDI за потребе службе кућног лечења и хитне медицинске помоћи Дома здравља Баточина у 2016. години

Дом здравља Баточина – са 3.150.000,00 динара финансиран пројекат „Набавка санитетског возила типа PEUGEOT PARTNER LONG 1,6 HDI за потребе службе кућног лечења и хитне медицинске помоћи Дома здравља Баточина у 2016. години“.

15. Набавка два возила за службу поливалентне патронаже дома здравља Крушевац

Дом здравља Крушевац – са 1.100.000,00 динара финансиран пројекат „Набавка два возила за службу поливалентне патронаже дома здравља Крушевацˮ.

16. Набавка санитетског теренског возила са пратећом медицинском опремом-реаномобил за потребе ДЗ Куршумлија

Дом здравља Куршумлија – са 7.500.000,00 финансиран пројекат „Набавка санитетског теренског возила са пратећом медицинском опремом-реаномобил за потребе ДЗ Куршумлија“.

17. Набавка санитетског возила у циљу унапређења услуга здравствене заштите у општини Рача

Дом здравља „Милоје Хаџић Шуле“ Рача – са 6.200.000,00 финансиран пројекат „Набавка санитетског возила у циљу унапређења услуга здравствене заштите у општини Рача“.

18. Набавка биохемијског анализатора за Дом здравља Нова Варош

ЗЦ Ужице ОЈ Дом здравља Нова Варош – са 1.860.000,00 динара финансиран пројекат „Набавка биохемијског анализатора за Дом здравља Нова Варош“.

19. Унапређење доступности здравствене заштите пацијентима на хемодијализи

Дом здравља Панчево – са 4.500.000,00 финансиран пројекат „Унапређење доступности здравствене заштите пацијентима на хемодијализи“

20. Стићи до пацијента – у служби здравља

Дом здравља Параћин – са 1.236.000,00 динара финансиран пројекат „Стићи до пацијента – у служби здрављаˮ.

21. Унапређење здравствених услуга Дома здравља

Дом здравља „ др Никола Џамићˮ Врњачка Бања – са 2.640.000,00 динара финансиран пројекат „Унапређење здравствених услуга Дома здрављаˮ.

22. Адаптација простора ради проширења дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју у Брусу

Друштво за помоћ МНРЛ општине Брус – са 388.000,00 динара финансиран пројекат „Адаптација простора ради проширења дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју у Брусуˮ.

23. Унапређење услова за рад Дома здравља Краљево на руралном подручју

Дом здравља Краљево – са 1.195.000,00 динара финансиран пројекат „Унапређење услова за рад Дома здравља Краљево на руралном подручју“.

24. Израда плана заштите од пожара са проценом угрожености и инсталација стабилног система ѕа дојаву пожара у Геронтолошком центру Београд

Геронтолошки центар Београд – са 7.227.870,00 динара финансиран пројекат „Израда плана заштите од пожара са проценом угрожености и инсталација стабилног система ѕа дојаву пожара у Геронтолошком центру Београд“

25. Радови на услаглашавању са структуралним стандардима у поступку лиценцирања установе за услуге домског смештаја

Геронтолошки центар Јагодина – са 2.499.436,00 динара финансиран пројекат „Радови на услаглашавању са структуралним стандардима у поступку лиценцирања установе за услуге домског смештајаˮ.

26. СОС сигнализација на првом и другом спрату ОЈ Нови Дом

Геронтолошки центар Кикинда – са 1.204.000,00 динара финансиран пројекат „СОС сигнализација на првом и другом спрату ОЈ Нови Домˮ.

27.Ограђивање дворишта Установе Геронтолошки центар Младеновац

Геронтолошки центар Младеновац – са 495.000,00 финансиран пројекат „Ограђивање дворишта Установе Геронтолошки центар Младеновац“.

28. Неонатални респиратор Babylog, Сонда ѕа ултразвучни апарат, НО-А урешај за ИНО терапију са пратећим прибором

Институт за неонатологију  - са 8.511.642,00 динара финансиран пројекат „Неонатални респиратор Babylog, Сонда ѕа ултразвучни апарат, НО-А урешај за ИНО терапију са пратећим прибором“.

29. Набавка санитетског материјала

Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд – са 4.800.000,00 финансиран пројекат „Набавка санитетског материјала“.

30. Дигитализација архивског наслеђа у области математичких наука и оснивање референтног документационог центра-Дигиталног легата Милутин Миланковић

Удружење „Милутин Миланковић“, Београд – са 1.928.500,00 динара финансиран пројекат „Дигитализација архивског наслеђа у области математичких наука и оснивање референтног документационог центра-Дигиталног легата Милутин Миланковић“.

31. Набавка санитетских возила

Министарство здравља, Београд – са 101.821.860,00 динара финансиран пројекат „Набавка санитетских возила“.

32. Остваривање права на здравствену заштиту под једнаким условима

Општа болница Алексинац – са 3.666.482,00 динара финансиран пројекат „Остваривање права на здравствену заштиту под једнаким условима“.

33. Флексибилни рино ларингоскоп ENF-GP, Абдоминална конвексна сонда 8820e, Сет лапароскопских инструмената

Општа болница Вршац – са 3.364.223,00 динара финансиран пројекат „Флексибилни рино ларингоскоп ENF-GP, Абдоминална конвексна сонда 8820e, Сет лапароскопских инструменатаˮ.

34. Изградња анекса фискултурне сале ОШ 'Бранко Радичевић' у Поповцу

Основна школа „Бранко Радичевић“, Поповац – са 2.980.000,00 динара финансиран пројекат „Изградња анекса фискултурне сале ОШ 'Бранко Радичевић' у Поповцу“.

35. Адаптација и санација фискултурне сале школе

Основна школа „IV краљевачки батаљон“, Краљево – са 8.201.040,00 финансиран пројекат „Адаптација и санација фискултурне сале школе“.

36. Санација игралишта за мале спортове у школи у Руњанима

Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Клупци – са 1.586.000,00 финансиран проејкат „Санација игралишта за мале спортове у школи у Руњанима“.

37. Замена дотрајалих подова у свим учионицама и кабинетима

Основна школа „Јан Коларˮ, Селенча – са 1.843.620,00 финансиран пројекат „Замена дотрајалих подова у свим учионицама и кабинетимаˮ.

38. Реконструкција старе фискултурне сале у школски вишефункционални простор

Основна школа Јован Јовановић Змај Панчево – са 7.320.000,00 финансиран пројекат „Реконструкција старе фискултурне сале у школски вишефункционални просторˮ.

39. Једнаки услови образовања за све

Основна школа „Мића Станојловић“ Коцељева – са 3.810.906,00 динара финансиран пројекат „Једнаки услови образовања за све“.

40. Безбедно за нашу будућност

Основна школа Милоје Чиплић Нови Бечеј – са 800.000,00 динара финансиран пројекат „Безбедно за нашу будућностˮ.

41. Санација и опремање кошаркашког терена

Основна школа „Никола Тесла“, Кљајићево – са 2.819.316,00 финансиран је пројекат „Санација и опремање кошаркашког теренаˮ.

42. Реконструкција грејног система

Дом за лица ометена у менталном развоју „Оттхонˮ - са 2.037.671,36 динара финансиран пројекат „Реконструкција грејног системаˮ.

43. Опремање Предшколске установе 'Бошко Буха' – набавка креветића за децу предшколског узраста

Предшколска установа „Бошко Буха“, Врбас – са 4.532.000,00 финансиран пројекат „Опремање Предшколске установе 'Бошко Буха' – набавка креветића за децу предшколског узраста“. 

44. Обнова студија библиотеке Савеза слепих Србије 'Др Милан Будимир

Савез слепих Србије, Београд – са 1.684.330,00 финансиран пројекат „Обнова студија библиотеке Савеза слепих Србије 'Др Милан Будимир'“.

45. Знањем до истих праава на живот

Међуопштинска организација Савеза слепих Србије Пријепоље – са 639.000,00 динара финансиран пројекат „Знањем до истих праава на живот“.

46. Обезбеђивање енергетске независности Специјалне болнице

Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања – са 2.835.000,00 динара финансиран пројекат „Обезбеђивање енергетске независности Специјалне болницеˮ.

47. Унапређење пружања услуга на секундарном нивоу здравствене заштите на уролошком одељењу

Општа болница „Студеница“, Краљево – са 5.421.000,00 финансиран пројекат „Унапређење пружања услуга на секундарном нивоу здравствене заштите на уролошком одељењу“.

48. Ми можемо све

Удружење родитеља-старатеља, деце и пријатеља деце оболеле од малигних болести „Чика Боца“ – са 510.000,00 је финансиран пројекат „Ми можемо све“

49. Радна инклузија особа са инвалидитетом

Удружење инвалида церебралне и дечије парализе, Ужице – са 2.777.000,00 финансиран пројекат „Радна инклузија особа са инвалидитетом“.

50. Пешачка комуникација за инвалидна лица мајке са дечијим колицима и рекреативце који користе бицикле или ролере

Град Ужице – са 3.750.000,00 динара финансиран пројекат „Пешачка комуникација за инвалидна лица мајке са дечијим колицима и рекреативце који користе бицикле или ролереˮ.

51. Осветљење унутрашњости цркве Високи Дечани

Манастир Високи Дечани – са 23.469.521,41 динара финансиран пројекат ˮОсветљење унутрашњости цркве Високи Дечаниˮ.

52. Учинимо свет лепшим – живимо од рада, а не од криминала

Васпитно-поправни дом Крушевац – са 5.165.443,20 динара финансиран пројекат „Учинимо свет лепшим – живимо од рада, а не од криминала“.

53. Рано откривање малигних болести грлића материце, материце јајника и дојки код особа са инвалидитетом женског пола

Завод за здравствену заштиту радника Ниш – са 4.980.000,00 динара финансиран пројекат „Рано откривање малигних болести грлића материце, материце јајника и дојки код особа са инвалидитетом женског пола“.

54. Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту дома у Руском Крстуру, Бориса Кидрича бр. 66, Руски Крстур

Дом за старе и пензионере Кула – са 2.570.151,00 динара финансиран пројекат „Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту дома у Руском Крстуру, Бориса Кидрича бр. 66, Руски Крстурˮ.

55. Лиценцирање установе социјалне заштите

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд – са 9.270.000,00 динара финансиран пројекат „Лиценцирање установе социјалне заштитеˮ.

56. На путу ка лиценци – имплементација сос сигнализације II фаза

Геронтолошки центар Крушевац – са 3.453.974,00 динара финансиран пројекат „На путу ка лиценци – имплементација сос сигнализације II фазаˮ.