Евиденција државних органа, организација и правних лица којима је издата дозвола за спровођење обуке за посреднике
Регистри

Државни органи, организације и правна лица које спроводе обуке за посреднике

Евиденција државних органа, организација и правних лица којима је издата дозвола за спровођење обуке за посреднике

ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА

Светозара Марковића 9, Београд

Контакт тел:      011/3231-551

Е-маил:               office@partners-serbia.org

 

Решење број: 740-09-00435/2015-22 од 26.05.2015. године

за спровођење основне обуке

• за спровођење специјализоване обуке:

-медијација у случајевима дискриминације,

-породична медијација,

-медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга,

-напредне вештине комуникације и преговарања

ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ

Карла Лукача 9, Београд

Контакт тел:       011/288-2744; 065/288-2744; 065/606-1606

Е-маил:                office@medijacija.rs , konstruktivni@yahoo.com

 

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 26.05.2015. године

за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 10.07.2015. годинe

за спровођење специјализоване обуке:

-посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања,

-посредовање у привредним споровима,

-посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму,

-медијација у стечајном поступку и споразумном финансијском реструктурирању,

-тренинг за тренере основне обуке за посреднике

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И МЕНАЏМЕНТ МНГ ЦЕНТАР Д.О.О

Вишњички венац бр. 27, Београд

Контакт тел:        011/3284-269; 011/3284-761

Телефон/факс:       011/3284-485

Е-маил:                 office@mngcentar.com 

Решење број: 740-09-00963/2015-22 од 07.10.2015. године

за спровођење основне обуке

Решење број: 740-09-00963/2015-22 од 07.10.2015. годинe

за спровођење специјализоване обуке:

- медијација у случајевима злостављања на раду (мобинга)

- преговарање и медијација у социјалној заштити

НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

Светозара Марковића број 9, Београд

Контакт тел: 011/3231-552

Телефон/факс: 011/3231-553

Е-маил: office@nums.rs

Решење број: 740-09-00996/2015-22 од 19.10.2015. године

за спровођење специјализоване обуке:

- напредне вештине посредовања – медијације 

ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Јована Ристића бр. 1, Београд

Контакт тел:        011/3060-527; 011/3060-331; 011/3060-533

Телефон/факс:      011/3060-376

Е-маил:                 seminar@slglasnik.com; marketing@slglasnik.com 

 

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 05.01.2016. године

• за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 05.01.2016. годинe

• за спровођење специјализоване обуке:

- решавање колективних и индивидуалних радних спорова

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА – УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Јове Илића бр. 165, Београд
Контакт тел:    011/3092-999; 011/3092-806;063/8675-733
Е-маил:                 tamara.dzamonja@gmail.com

Решење број: 740-09-01272/2015-22 од 18.01.2016. године
•    за спровођење основне обуке

Решење број: 740-09-01272/2015-22 од 18.01.2016. годинe
•    за спровођење специјализоване обуке:
-напредне вештине посредовања
-    посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца)
-    медијација у породичним споровима

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА

Теразије бр. 41, Београд
Контакт тел:           011/2184-030
Телефон/факс:      011/2183-276

Решење број: 740-09-01204/2015-22 од 05.02.2016. године
•    за спровођење основне обуке

АДР ПАРТНЕРС Д.О.О.

Булевар Михајла Пупина бр. 6, Пословни центар Ушће, 19 спрат, Нови Београд
Контакт тел:           011/3231-551; 011/3231-552
Факс:                    011/3231-553

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. године
•    за спровођење основне обуке

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. годинe
•    за спровођење специјализоване обуке:
-развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management)
-    посредовање у привредним споровима
-    посредовање у имовинским споровима
-    напредне вештине преговарања у привреди

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ

Ресавска бр.  13-15, Београд

Контакт тел: 011/3300-900; 011/3304-539

Е-маил: info@pks.rs

 

 

Решење број: 740-09-00574/2016-22 од 15.11.2016. године

· за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00574/2016-22 од 15.11.2016. годинe

за спровођење специјализоване обуке:
-споразумно финансијско реструктурирање